Családbarát munkahely

febr 15, 2020 | Információ

A támogatás elnyerésével célunk olyan családbarát munkahely kialakítását valósítottuk meg, mely a jelenlegi körülményekhez képest fokozottabban segíti a munka és a magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A családbarát intézkedéseket a szervezeti dokumentumokban is rögzítettük ( Esélyegyenlőségi terv, szabályzatok stb. ).

Megvalósult fejlesztések az alábbi – korábban megfogalmazott – célok mentén kerültek kialakításra:

Rugalmas munkaszervezés

A rugalmas munkavégzés fő formái cégünknél: távmunka (számos szellemi munka a számítógép és internet világában otthonról ugyanúgy elvégezhető), rugalmas munkaidő (a napi munkakezdés és befejezés idejének a munkavállaló igényeihez igazítása), időszakos részmunkaidő (8 óránál kevesebb munkaidő). Lehetővé tettük a kisgyermekes munkavállalók részére a rugalmas, a gyermekek napközi tevékenységihez (bölcsöde, óvoda, iskola) igazodó munkakezdést vagy munkaidő befejezést, segítve a rászoruló szülők gyerekfelügyeletének megoldását. Esetleges betegség esetén, főképpen az irodai munkát végző kollégáknak lehetőségük van otthonukból távmunkában teljesíteni feladataikat, a termelésben dolgozó fizikai munkát végző kollégák esetében lehetővé tesszük a műszakcserét, azonnali szabadság kivételét, gyermek táppénz esetén megoldjuk helyettesítésüket.

családbarát munkahely logo

Szülést követő gyermekgondozásról visszatérő kolléganők esetében kidolgoztunk egy visszatérési, visszailleszkedési tervet, mely lehetővé teszi számunkra eleinte részmunkaidőben ( 4-6 óra ) történő visszatérésüket, a munka világába történő visszailleszkedést, egyben segít a család részére a megváltozott helyzet napi rutinjának kialakítását. Emellett a gyermekükkel még otthon lévő kollégák esetében rendszeres kommunikációt alakítottunk ki, ahol nemcsak a cég történéseit, haladási irányait ismertetjük, hanem az esetleges személyi változásokról, egyes kollégák közismert élethelyzeteiről is tájékoztatjuk Őket, segítve azt, hogy a munkavállaló szerves kötődése a céghez megmaradjon.

Gondolva a már családban élőkre is, az éves szabadságok felhasználását a cég működésére is tekintettel az egyes részlegek és azok vezetőihez rendeltük tekintettel arra, hogy a munkaszervezés és a helyettesítések biztosítása is az egyes részlegek vezetőinek feladata. Ezzel az intézkedéssel a házaspárok, családok egyidőben történő szabadságfelhasználását valamint a szabadidő családként történő eltöltését nagymértékben megkönnyítettük.

A rugalmas munkavégzés ellátáshoz 6 db hordozható számítógép és a munkához szükséges szoftverek kerültek beszerzésre, mely a távmunka, otthoni munkavégzés elengedhetetlen kellékei. A laptopokat az informatikai részleg kollégái telepítették és szükség esetén bárki számára rendelkezésre állnak.

A részmunkaidőben dolgozó, illetve kisgyerekes munkavállalókat segítve szünidőkben, illetve a gyermekfelügyelet megoldása érdekében kialakítottunk egy gyermek játszósarkot, ahol másik kisgyermekes kollega felügyelete mellet a cégnél töltött idő alatt a munkavállaló a kisgyerek felügyeletét, elfoglaltságát meg tudja oldani, a kisgyerek a kialakított játszósarokban játszani tud, míg szülője a munkával kapcsolatos feladatait megoldja. Kiemelkedő időintervalluma ennek kihasználására az óvodai, iskolai szünetek időszaka, mely során egyéb megoldás hiányában egyre több dolgozó kénytelen a gyermek felügyeletét íly módon megoldani. Ennek biztosítására vásároltunk 2 db, összetolható kisasztalt 4 kisszékkel, 1 db mágneses palatáblát krétákkal és szivaccsal. Egyéb rajzeszközöket és papírt rendszeresen biztosítunk valamint beszerzés alatt áll gyurma és vízfesték készletek.

Támogató tevékenység

A cég életébe újdonságként került beemelésre egyes életszakaszok pénzügyi, jogi tanácsadási tevékenysége. Szükség esetén a cég gazdasági részlege pénzügyi tanácsadást nyújt a kollégák részére, a cég jogi képviselője igény esetén díjmentesen igénybe vehető. Váratlan helyzetek kezelésére lehetővé tesszük a munkavállalók részére fizetési előleg igénybe vételét.
Napközbeni halaszthatatlan ügyintézés esetén ügyeiket munkaidőben megoldhatják, melyekhez elhelyezkedésünk miatt igény esetén gépjárművet biztosítunk.

Cégünk alapfilozófiája a folyamatos tanulás, képzés, új ismeretek elsajátítása. Ezek érdekében támogatjuk a tanulni szándékozó munkatársak iskolai és iskolarendszeren kívüli szakmai képzéseit, rendszeresen végzünk magunk is ismeretátadó, felfrissítő belső képzéseket.
A projekt végrehajtása során beszerzett 1 db projektor és kivetítő vászon ezen kiscsoportos képzések lebonyolítását hivatottak szolgálni.

Szervezeti kultúra

Cégünk szervezeti kultúrájának szerves részét képezték mindig is a különböző céges rendezvények, események. A projekt végrehajtása során az egyes, nem szakmai, a munkavállalók közötti kohéziós célokat szolgáló eseményeket megnyitottuk a munkavállalók családja részére is, valamint bevezetésre került ( mely idén júniusban kerül először megrendezésre ) céges családi nap is. Ezeken a napokon mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek részére próbálunk tartalmas programokat szervezni.

A beszerzett eszközökön kívül a családbarát munkahely logot mind a honlapon, mind pedig az e-mailes levelezésben állandó jelleggel feltűntetjük, valamint az idei évi szórólapok tervezésének azt figyelembe vesszük. A családbarát munkahely oklevelet a tárgyalóban, a plakettot a játszósarok mellett közvetlenül kihelyeztük.

papír család

Elérhetőségünk