LAJTAMAG KFt. GINOP-PLUSZ-2.1.1-21-2022-00026

aug 15, 2022 | Információ

A projekt adatai:

  • Kedvezményezett neve: LAJTAMAG Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
  • Fejlesztés tárgya, célja: VETŐMAG TISZTASÁGI VIZSGÁLATRA ALKALMAS MAGVIZSGÁLÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE
  • Szerződött támogatás összege: 168 253 732 Ft

Projekt tartalmának részletes bemutatása:

Vetőmag előállítás Magyarország egyik stratégai területe. Az 1991-ben magyar tulajdonosi háttérrel alakult Lajtamag Kft. több évtizedes szakmai tudást, tapasztalatot halmozott fel a vetőmag előállítás területén. Folyamatosan keressük az új, innovatív megoldásokat, szem előtt tartva mind a fenntartható gazdálkodás elveit, mind pedig a piac igényeit. Ezen képességeinket felhasználva a projekt keretében olyan megoldást keresünk, ahol olyan berendezés megalkotása a cél, amely mesterséges intelligencia felhasználásával humán erőforrás alkalmazása nélkül lát el vetőmag vizsgálói feladatokat elsősorban a gyártásközi minták vizsgálatakor. A projekt célja az, hogy a berendezés segítségével megoldható legyen a hiányos munkaerőpiaci helyzet, a gyártásbiztonság; rövidíthetővé váljon a gyártási idő; ezzel párhuzamosan pedig az üzem termelékenysége a labordolgozók munkaidejétől függetlenül növekedni tudjon. A létrejövő berendezés felhasználása minden olyan esetben optimális megoldást nyújt, amikor mag/vetőmag feldolgozás történik és a feldolgozó nem vagy csak korlátozottan rendelkezik felszerelt laborral vagy vetőmag minősítő szakemberrel. Ehhez a kezelőszemélynek nem kell rendelkeznie szaktudással, csak a gép által kért munkafolyamatokban kell segítségül lennie (alapanyag feltöltés, gép kiürítés, gép takarítás, bekapcsolás, alap paraméterek beállítása stb.). A berendezés alkalmas lesz az aprómagok (pl.: facélia, olajretek, mustár, herefélék) valamint a nagyobb átmérőjű magok (pl.: szója, kukorica, kalászosok) idegen mag és tisztasági vizsgálatára 95%-os pontossággal. A berendezés maximum 30 perc alatt elvégzi a vizsgálatot, ez sok esetben pl. az apróbb magvak vizsgálata vagy az élő munka esetén jelentősen több időt vesz igénybe. A létrejövő berendezés két elkülöníthető részből áll: a vetőmagok felismerését, osztályozását végző neurális hálóból, valamint az azt kiszolgáló egyedileg fejlesztett berendezésből. Ezen két részegység összehangolt működése eredményezi a magminősítő folyamatot. A szakmai feladatok két külön részre bonthatóak fel és ezek integrálása, egy egységbe kovácsolása teszi teljessé a fejleszteni kívánt berendezés működését. Egy mesterséges intelligencián alapuló, automatikus vetőmag felismerő rendszer kutatása és ezzel egyidejűleg a vizsgálatot végző hardver paramétereinek kutatása (alkalmazott kutatás), valamint a vetőmag felismerő assziszens (AI) és a vizsgáló berendezés kutatásokon alapuló fejlesztése, tervezése, gép megépítése (kísérleti fejlesztés). A két kardinális feladat eredményének integrálását követően pedig szükséges a mesterséges intelligencia tanítása. A projekt során számos olyan téma kínálkozik, ami műszaki újdonságtartalom szempontjából fontos szempont: magspecifikáció kutatása, adagolás kutatás, integráció és vezérlés kutatás, megvilágítás, képalkotás kutatása, M.I asszisztens, neurális háló architektúra kiválasztása. A bemutatott fejlesztés újdonsága tehát abban rejlik, hogy világszinten egyedülló módon képes kiváltani a minősítő szakembereket a vizsgálat folyamtából, ezzel jelentős fejlődést adva a területnek. A projekt lezárását követően elsődlegesen a magyar és nyugat-európai nagy vetőmag előállító szervezetek a főbb piaci potenciál (Alisca Mag Kft, Monsanto, Pioneer, Saatbau, Caussad), ugyanakkor a berendezés lehetőséget kínál az integrátoroknak, szövetkezeteknek egyaránt mind magyarországi, mind pedig nemzetközi szinten. A célcsoport számára a piaci bevezetés legfőbb platfromja a minden évben megrendezésre kerülő hazai valamint nemzetközi (ESA, ISF) vetőmag konferenciákon történő bemutatás.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.03.20.

Lajtamag - GINOP Plusz 211 projekttábla