Szálas pillangós keverékek jogszabályi előírásai

aug 31, 2023 | Tudástár

Az utóbbi időben elég sok téves információ kering a szálas pillangósok keverékeit illetően. Ebben a rövid cikkben szeretnénk tisztázni az előírásokat.

A 2016. január 1-től indult AKG-ban a zöldugar fogalma:
zöldugar: legalább három gazdálkodási évig tartó állandó vagy időszakos zöld növényi borítottság, amelyet legalább három hazai fajból álló magkeverékkel, ebből legalább egy pillangós faj alkalmazásával alakítottak ki;

A 2017. január 1-től indult AKG-ban a zöldugar fogalma:
legalább három egymást követő évig tartó zöld növényi borítottság, amelyet legalább három faj – amelyből legalább egy évelő pillangós – vetésével alakítottak;

A fogalmi különbség miatt mindenképpen javasolt a 2017. évi fogalomnak megfelelni, hiszen az valamelyest szigorúbb, de biztosabb és a 2016. évi fogalmat is lefedi.

A zöldítésben fontos, hogy a nitrogénmegkötő növények keverékeiben a nitrogénmegkötő növény csíraszám aránya 50 % felett legyen. A csíraszám arányt a 9/2015. (III. 13.) FM 8. melléklete szerinti gazdálkodási napló GN01, GN06 és GN19 betétlapjaival kell igazolni, és azt öt évig meg kell őrizni.
A gazdálkodási naplót a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. Ha a gazda nem vezeti a gazdálkodási naplót, vagy annak tartalmával nem tudja egyértelműen bizonyítani a nitrogénmegkötő növény 50%-os csíraszám arányának meglétét vagy az (5) bekezdésben leírt termelési időszakok tartását (évelő pillangósok esetében május 1. – szeptember 30.), akkor a földterület nem fogadható el nitrogénmegkötő növényekkel bevetett ökológiai jelentőségű területként.

Termeléshez kötött támogatás esetében fűféléket nem tartalmazhat a szálas pillangós keverék. Fontos, hogy a keverékben az egyik szálas pillangós alkotónak el kell érnie az egyébként is előírt minimális vetőmagmennyiséget. Pl. lucerna esetében a 15 kg-ot.

Összegezve tehát olyan keverék kell, ha minden feltételnek meg akarunk felelni, amiben:
– legalább 1 évelő szálas pillangós van
– nincs fűféle
– a szálas pillangós csíraaránya több, mint 50% a keverékben
– az egyik pillangós alkotóelem pedig eléri a 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben foglalt minimum vetőmagmennyiséget a keverékben.